Rychlé odkazy  

Tři králové ve škole

Letos jsme se studenty španělštiny z tercie zahájili nový kalendářní rok 2022 tím, že jsme po roční pauze znovu oživili tradici na naší škole a všechny studenty i učitele jsme potěšili návštěvou Melichara, Kašpara a Baltazara. Nechyběla pážata a průvod dvořanů, muzikanti, zpěv koled a vůně kadidla (za natrénování zpěvu ve španělském jazyce i přes začátečnickou úroveň studentů, jakožto za hru na hudební nástroje, skvělé kostýmy a propriety patří všem zúčastněným veliké díky!)

V našem pojetí tříkrálovské obchůzky seznamujeme ostatní žáky (obzvláště ty nově přistoupivší k nám do školy) i kantory s tím, jak probíhají tradiční Vánoce ve Španělsku. Králové přinesli dary Ježíškovi do Betléma, pročež je to právě dnes, kdy děti rozbalují své dárky a pojídají tradiční koláč „roscón“. Terciáni si také připravili povídání o dalších španělských tradicích, například o polykání kuliček hroznového vína do rytmu posledních dvanácti vteřin v roce. Podrobnosti Vám jistě poví vaše děti, studenti LSG, kteří nepochybně bedlivě poslouchali…

Pokud Vás zajímá, jak vypadá průvod Králů, když přijíždějí rozdat dárky dětem do Madridu, podívejte se zde: https://youtu.be/CNtONuVe-Hs

Přeji i Vám krásné dozvuky Vánoc.
Lída Vyčítalová