Rychlé odkazy  

Umění je nejlepší zažít!

    Na hodinách výtvarného umění se sice musíme věnovat i jeho teoretické stránce, ale
jak jinak lépe porozumět umělcům než se jimi stát?
    V předešlých hodinách jsme například probírali tvorbu Giuseppe Arcimbolda (autora
vyhlášeného zobrazení Rudolfa II. z ovoce a zeleniny), a proto jsme pár jedlých portrétů
v jeho stylu vytvořili.
    Jindy jsme se uměním stali i my sami. Za pomoci rekvizit jsme se proměnili v sochy
Ctností a Neřestí od Matyáše Bernarda Brauna, které jsou umístěny v areálu hospitálu
v Kuksu. A jako správné sochy jsme také byli vystaveni veřejnosti.
    Abychom se nevěnovali jen minulosti, vyzkoušeli jsme si i novější výtvarné styly,
jako je například bodypainting, kdy se vaše tělo promění v plátno a umělec tvoří přímo na
kůži.
    Na hodinách výtvarky je pro nás pokaždé připravena příležitost vyzkoušet si něco nového
– děkujeme.
RB & DP