Rychlé odkazy  

Adaptační kurz kvinty

Všichni se nás ptají jaký byl náš adaptační kurz. A jaký že byl?
Náš kurz začínal v pondělí ráno u školy. Následovala řada nelehkých úkolů v parku, za jejichž přípravu děkujeme oktávě. Následně jsme přejeli vlakem do Králík a autobusem na Dolní Moravu, kde teprve začala ta pravá zástava srdce, jak byl náš kurz pojmenován.
Celou třídu čekal krok do prázdna (13 metrů vysoká atrakce, kterou jsme absolvovali i s doprovodným učitelským sborem). A pro statečné přišla ještě houpačka obdobné výšky.
Večer jsme se sbližovali s odbornou pomocí psycholožky.
Zbytek kurzu už probíhal v klidnějším duchu, doprovázený spoustou stmelujících aktivit. Většinu nejvíce nadchla výroba časové schránky se vzkazem pro naše maturitní Já.
Celý adapťák jsme zakončili táborákem, po kterém následovala půlnoční svačinka nejmenších spáčů.

Za přípravu a realizace kurz děkujeme paní učitelce Palánové a třídní Jitce Macháčkové.

Rozálie Bilerová a Daniela Pomikálková z kvinty