Rychlé odkazy  

E-mailové schránky a Google Workspace – Noví studenti

Jak je našim dobrým zvykem, snažíme se již během prázdnin, aby s námi i mezi sebou mohli noví studenti komunikovat.
Základem je školní e-mailová adresa, která je snadno zapamatovatelná a tvoří ji vždy jmeno.prijmeni@lsg.cz.

Tedy například moje adresa je zdenek.nutz@lsg.cz, další pro Vás zajímavá adresa je nový třídní primy pan profesor Jiří Hybš jiri.hybs@lsg.cz nebo adresa ředitele školy pana profesora Vratislava Šembery je vratislav.sembera@lsg.cz, vše psáno bez háčků a bez čárek a malými písmeny.

Každá správná e-mailová adresa, pokud si chcete číst Doručené zprávy a odesílat nové, či odpovídat, musí mít také svoje heslo. To jsme včetně sezamu nových žáků odeslali na Emailové adresy Vašich rodičů. Tam najdete i seznam Vašich nových spolužáků v primě. Seznamy ostatních tříd až budou k dispozici Vám zašlu přímo do nových schránek.
Dopisovat si pomocí školní e-mailové schránky samozřejmě můžete s kýmkoliv na světě.

Vaše e-mailová adresa a její heslo umožňuje zároveň přístup do systému Google Workspace, který v sobě slučuje mnoho různých funkcí. Hesla nikdy nikomu neprozrazujte, a to které jsme zaslali rodičům si můžete změnit.

Google Workspace
spustíte na adrese https://mail.google.com. Po prvním přihlášení zvolte, že zatím nechcete Chytré funkce. Jako první se vám zobrazí právě E-mailové schránka, kterou můžete a nemusíte již nyní začít používat. Máme prázdniny, nebojte se toto není žádný úkol, pouze možnost.

Přímo ve schránce je také možné vytvořit takzvaný Meet, neboli videokonferenci a pozvat do ní ostatní spolužáky. Systém Meetu funguje z bezpečnostních důvodů pouze mezi žáky a učiteli naší školy. Proto také můžete systém používat, aniž by Vám bylo 15 let.
Google Workspace využíváme také pro vzdálenou výuku nepřítomných nebo nemocných studentů, nebo pro podporu výuky.
V neposlední řad si v systému budete moci ukládat vaše data, fotky, písničky, hudbu a podobně.
Funkce lze využívat na počítači, ale také v mobilních telefonech, stačí si stáhnout příslušné aplikace a přiřadit jako účet Vaši novou e-mailovou adresu a ono heslo z e-mailu rodičů.

Jakékoliv dotazy může kdykoliv napsat na moji e-mailovou adresu zdenek.nutz@lsg.cz nebo prostě zavolat na telefon 777000312.
Během prázdnin vám ještě budu posílat spousty zajímavých informací, které můžete již během nich využít. Jen namátkou to bude například školní licence na Minecraft Education, kterou pro Vás právě chystáme zakoupit.

Jsme tu pro Vás!