Rychlé odkazy  

Návštěva zástupců Univerzity Pardubice

Na Letohradské gymnázium přijeli zástupci pěti fakult Univerzity Pardubice.
Představila se Fakulta chemicko-technologická, Fakulta filozofická, Dopravní Fakulta Jana Pernera, Fakulta ekonomicko-správní a Fakulta
zdravotnických studií.
Naši studenti mohli blíže poznat náplň práce vědců a nahlédnout do možností, jaké by jim případné studium na Univerzitě Pardubice nabídlo.
Eva Kmoníčková