Rychlé odkazy  

Výuka cizích jazyků na LSG

Cizí jazyk: ANGLIČTINA
Další cizí jazyk: NĚMČINA, ŠPANĚLŠTINA
Nepovinně nabízíme: francouzština, ruština
Odpolední jazykové kurzy pro studenty a veřejnost: ANGLIČTINA, NĚMČINA, ŠPANĚLŠTINA, FRANCOUZŠTINA

  • Výuka cizího jazyka probíhá ve skupinách 9 -12 studentů, skupiny jsou utvářeny s ohledem na úroveň jazyka dosaženou před vstupem na gymnázium a následně potom podle studijních výsledků. Pracujeme s celou řadou výukových materiálů, páteřním materiálem jsou učebnice z řady CLOSE-UP z nakladatelství NATIONAL GEOGRAPHIC LEARNING.
  • Ve škole pracují celkem tři rodilí mluvčí z Velké Británie (z oblasti Londýna). Jeden z nich vede školní kapelu.
  • V sekundě, tercii a kvartě probíhá jednou týdně tzv. tandemová výuka, kdy hodinu vede vyučující angličtiny společně s rodilým mluvčím.
  • V septimě a oktávě mají rodilí mluvčí hodiny konverzace. Žáci všech ročníků mohou navštěvovat nepovinné hodiny konverzace s rodilým mluvčím nad rámec svých běžných hodin angličtiny.
  • Pro studenty kvarty organizujeme čtyřdenní intenzivní jazykový kurz, který probíhá v přírodě a angličtina je tu nedílnou součástí také různých volnočasových aktivit (sport, zpěv, hry, apod.)
  • Žáky připravujeme a motivujeme k účasti na jazykových soutěžích.
  • Zapojujeme se do mezinárodních projektů ERASMUS+, v jejichž rámci mají žáci možnost účasti na výměnných pobytech. Aktuálně běží projekt „Let´s Learn From the Others“ (Česká republika, Itálie, Řecko, Bulharsko). Vyjíždíme také na poznávací zájezdy do Anglie a dalších evropských zemí.
  • Žákům je k dispozici knihovna zjednodušené četby, která obsahuje tituly různých úrovní z několika renomovaných nakladatelství. Nabízíme také možnost půjčit si některý z více než 500 kvalitních anglických či amerických filmů na DVD.