Rychlé odkazy  

Jak jsme šli na houby….

Ve čtvrtek 15. září 2022 se celá naše třída vydala na nebezpečnou misi sběru jedlých i nejedlých hub pro výstavu mykologického spolku.
Při namáhavé cestě do vybrané houbové destinace, jsme stihli vymyslet strategii, jak nasbírat co nejvíce hub. A to rozdělit se do čtyř skupin s min. jedním mobilem (pro případ bloudění) a jedním košíkem (pro případný nález houby).
Za nedlouho však nejen naše skupina zjistila, že množství poživatelných hub jednoho druhu je v těchto místech, kam zatím ani noha signálu nevkročila (jak jsme ověřili), nadměrné. A vystavovatel obvykle nepotřebuje 300 stejných exponátů. Takže jsme začali les zbavovat hříbků i pro vlastní recyklaci.
Na okraji lesa jsme potkali celkem zachovalého domorodce plynule mluvícího naší řečí, hlouběji v lese pak místního důchodce, se kterým se nám na rozdíl od předchozího podařilo navázat rozhovor ve formě pozdravu.
A tak jsme hledali a hledali a sbírali a sbírali……až se někteří z nás ztratili ….. a zase našli.
Spokojení a vyvětraní jsme se s plnými košíky vrátili na základnu a houby předali organizátorům výstavy.
Houbám zdar!
Za sběrače hub dívčí část kvarty